نبرد ناتمام جنگلبانان و مجلسی ها برای نجات جنگل

خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۲۲ خرداد ۱۳۹۸

ساری - ایرنا - تعدادی از جنگلبانان و متخصصان حوزه مدیریت جنگل پیش از ظهر امروز چهارشنبه با حضور در نشست تخصصی ارزیابی آثار شیوه های دهه اخیر مدیریت بر جنگل های شمال کشور، برخی چالش های موجود در مسیر مدیریت جنگل ها و تهدیدهای پیش روی این زیستگاه های مهم را برشمردند و به اشتراک گذاشتند

منابع خبر
نبرد ناتمام جنگلبانان و مجلسی ها برای نجات جنگل خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۲۲ خرداد ۱۳۹۸