تصویر:مجسمه فردوسی سوار بر کامیونت

مجسمه فردوسی سوار بر كامیونت/ تصویر
آفتاب
شفاف - ۱۶ تیر ۱۳۹۰

با توجه به قدیمی شدن و رسوب کردن مجسمه فردوسی، شاعر بزرگ حماسه‌سرای ایران که از سالها پیش در میدان فردوسی تهران است، یک مجسمه شبیه آن ساخته شده و مهندسان طراح مقدمات نصب مجسمه جدید را فراهم می‌آورند. پس از نصب مجسمه جدید در میدان فردوسی تهران، مجسمه قبلی در میدان جدید‌الاحداث فردوسی مشهد که بر سر راه آرامگاه فردوسی واقع شده است نصب خواهد شد

منابع خبر
تصویر:مجسمه فردوسی سوار بر کامیونت عصر ایران - ۱۶ تیر ۱۳۹۰