نجات ‌خرس از داخل یک استخر و اما این بار نه با خشونت!

نکته تعیین کننده درآخرین تحلیل عبارت است از تولید و تجدید تولید زندگی واقعی. نه من و نه مارکس هرگز مدعی چیزی بیش از این نشده‌ایم. اگر کسانی این حکم را تحریف می‌کنند و مدعی می‌شوند که گویا عامل اقتصادی تنها عامل تعیین کننده است، در ان صورت چنین کسانی این حکم را به یک جمله پوچ، مجرد و بی معنی مبدل می‌سازند
اخبار روز
گویا - ۷ آذر ۱۳۹۳

دیدنیها >> نجات ‌خرس از داخل یک استخر و اما این بار نه با خشونت! »
» نسخه قابل چاپ
» ارسال به بالاترین
» ارسال به فیس بوک »

از آرشیو دیدنیها یکشنبه ۹ شهریور ۱۳۹۳:
نحوه وحشتناک "نجات" یک خرس در اردبیل

منابع خبر