ترامپ: قتل یک سیاهپوست به ضرب گلوله پلیس قابل توجیه است

خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۲۶ مرداد ۱۳۹۵

دونالد ترامپ نامزد جمهوریخواه ریاست جمهوریخواه امریکا روز سه شنبه پس از دیدار از شهر نا آرام میلواکی ، کشته شدن یک سیاهپوست به ضرب گلوله پلیس را توجیه پذیر دانست.

منابع خبر
ترامپ: قتل یک سیاهپوست به ضرب گلوله پلیس قابل توجیه است خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۲۶ مرداد ۱۳۹۵
ترامپ: قتل سیاهپوست قابل توجیه است عصر ایران - ۲۶ مرداد ۱۳۹۵