رئیس مجمع نمایندگان فارس: بخش عمده تاخیر پروازها به سوء مدیریت باز می گردد

خبرگزاری جمهوری اسلامی -

شیراز- ایرنا- رئیس مجمع نمایندگان استان فارس گفت: بخش عمده تاخیر و لغو پروازهای شرکت های مختلف هواپیمایی کشور به سوء مدیریت و نداشتن برنامه باز می گردد

منابع خبر
رئیس مجمع نمایندگان فارس: بخش عمده تاخیر پروازها به سوء مدیریت باز می گردد خبرگزاری جمهوری اسلامی -