میزبانی مناطق عملیاتی دفاع مقدس از ۷ میلیون زائر

خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۶ تیر ۱۳۹۸

ارومیه- ایرنا- فرمانده قرارگاه راهیان نور سپاه و بسیج کشور گفت: هفت میلیون نفر طی یک سال گذشته از مناطق عملیاتی کشور بازدید کرده اند که سهم مناطق عملیاتی دفاع مقدس در شمال غرب سه میلیون نفر و یادمان های آذربایجان غربی ۳۰۰ هزار نفر بوده است

منابع خبر
میزبانی مناطق عملیاتی دفاع مقدس از ۷ میلیون زائر خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۶ تیر ۱۳۹۸