هیات ایرانی برای شرکت در کمیسیون مشترک برجام وارد وین شد

چهارمین نشست کمیسیون مشترک برجام فردا برگزار می شود
خدمت
خبرگزاری جمهوری اسلامی -

وین - ایرنا - هیات جمهوری اسلامی ایران برای شرکت در چهارمین نشست کمیسیون مشترک برجام (متشکل از نمایندگان ایران و ۱+۵) صبح امروز سه شنبه به وقت محلی وارد وین پایتخت اتریش شد.

منابع خبر
چهارمین نشست کمیسیون مشترک برجام امروز در وین برگزار می شود خبرگزاری فارس -
هیات ایرانی برای شرکت در کمیسیون مشترک برجام وارد وین شد خبرگزاری جمهوری اسلامی -
چهارمین نشست کمیسیون مشترک برجام فردا برگزار می شود خدمت -