هوای تهران با شاخص ۶۰ سالم است

خبرگزاری میزان - ۲۳ اسفند ۱۳۹۷

کیفیت هوای تهران با کاهش هشت واحدی غلظت آلاینده ذرات معلق با قطر کمتر از ۲.۵ میکرون در مقایسه با روز گذشته با شاخص عددی ۶۰ سالم است

منابع خبر
هوای تهران با شاخص ۶۰ سالم است خبرگزاری میزان - ۲۳ اسفند ۱۳۹۷