آخرین اظهارنظر درباره تشعشع آنتنهای موبایل، مهر

گویا -

وی گفت: چنانچه تست تجهیزات وارداتی به کشور بالاتر از میزان حد تشعشع باشد یا اجازه ورود به کشور داده نمی شود و یا جمع آوری و پلمپ می شود. کرم پور با تاکید بر اینکه تمامی تجهیزات دارای تشعشع رادیویی که در کشور مورد استفاده قرار می گیرند عمدتا کمتر از یک دهم حد استاندارد هستند گفت: این به این معنا است که میزان تشعشع این تجهیزات تا ده برابر حد استاندارد وضعیت مطلوب و مناسبی دارد. وی با اشاره به نصب آنتن های BTS موبایل و نگرانی ناشی از تشعشعات این آنتن ها اضافه کرد: هرچه این آنتن ها به هم نزدیکتر باشند قدرت تشعشعی آنها بیشتر شده و زیان های احتمالی آنها کاهش می یابد. رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با تاکید بر اینکه مرجعیت تمامی استانداردهای تجهیزات شبکه موبایل برای ما مشخص است به مهر گفت: تاکنون حتی یک مورد گزارش برای تشعشعات رادیویی که منجر به خطرانداختن سلامتی فردی شده باشد اعلام نشده است. صدور تایید نمونه برای ۳۶۲ مورد تجهیزات ارتباطی کرم پور با اشاره به صدور تایید نمونه برای ۳۶۲ مورد تجهیزات ارتباطی و مخابراتی در ۹ ماهه اول امسال اظهار داشت: این تعداد از مجموع ۴۵۴ مورد درخواست تایید نمونه انجام شده است.

"وی گفت: چنانچه تست تجهیزات وارداتی به کشور بالاتر از میزان حد تشعشع باشد یا اجازه ورود به کشور داده نمی شود و یا جمع آوری و پلمپ می شود"وی به آزمایشگاههای طرف قرارداد با سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی برای تست و ارائه گواهی تایید نمونه تجهیزات ارتباطی و مخابراتی اشاره کرد و ادامه داد: هم اکنون تست سازگاری الکترومغناطیسی این تجهیزات در دانشگاه صنعتی امیرکبیر و مرکز تحقیقات صنایع انفورماتیک، آزمایش آنتنهای موبایل در دانشگاه تهران، تست فناوری DVB-T توسط شرکت تکتا، تست شرایط محیطی توسط شرکت ایتراک، عملکرد تجهیزات شبکه های کامپیوتری در دانشگاه شریف و عملکرد تجهیزات رادیویی در مرکز تحقیقات مخابرات ایران انجام می شود. رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی از تلاش برای اتصال گواهینامه تایید نمونه به آزمایشگاههای معتبر اروپایی خبر داد و اضافه کرد: به این ترتیب تولید در داخل ایران و با هولوگرام ایران در خارج از کشور هم معتبر خواهد بود

منابع خبر
آخرین اظهارنظر درباره تشعشع آنتنهای موبایل، مهر گویا -
آخرین اظهارنظر درباره تشعشع آنتن های موبایل عصر ایران -
آخرین اظهارنظر درباره تشعشع آنتنهای موبایل جهان نیوز -