نسخه طب سنتی برای جلوگیری از سفیدی زودرس مو‌

فردا -

یک متخصص طب سنتی گفت: سفید شدن مو‌ها با افزایش سن امری گریزناپذیر است، اما با رعایت مواردی می‌توان سرعت این روند را کاهش داد

منابع خبر
نسخه طب سنتی برای جلوگیری از سفیدی زودرس مو‌ فردا -