یک زن جانشین مرتضوی می‌شود/عکس

یک زن جانشین مرتضوی می‌شود/عکس
فردا
فردا - ۲۸ فروردین ۱۳۹۲

مهر: برخی اخبار از تصمیمات جدید در وزات تعاون و کار و رفاه اجتماعی حاکی از آن است که ایراندخت عطاریان مدیرعامل وقت صندوق بازنشستگی کشوری به زودی بر صندلی ریاست سازمان تامین اجتماعی تکیه خواهد زد.

منابع خبر
یک زن جانشین مرتضوی می‌شود/عکس فردا - ۲۸ فروردین ۱۳۹۲
یک زن جانشین مرتضوی می‌شود +عکس باشگاه خبرنگاران - ۲۸ فروردین ۱۳۹۲