جزئیات گزارش سازمان بازرسی: موجودی حساب ارزی؛ منفی و بدهکار

جزئیات گزارش سازمان بازرسی: موجودی حساب ارزی؛ منفی و بدهکار
آفتاب
کلمه - ۳ مهر ۱۳۹۰

در تصویب طرح‌ها به موجودی حساب ذخیره ارزی توجه نشده و همین امر موجب پیشی‌گرفتن میزان تعهدات حساب از موجودی آن شده است و به‌رغم افزایش قیمت نفت در سال‌های برنامه چهارم توسعه، مانده حساب ارزی نه تنها افزایش نداشته بلکه موجودی آن منفی و بدهکار نشان می‌ دهد

منابع خبر
موجودی حساب ذخیره ارزی منفی است جهان نیوز - ۳ مهر ۱۳۹۰