ملک‌الشعرای بهار در جلسه هیئت دولت؛ ۶۶ سال پیش / عکس

ملک‌الشعرای بهار در جلسه هیأت دولت؛ 66 سال پیش‌/ عکس
آفتاب
شفاف -

 محمدتقی بهار ملقب به ملک‌الشعرا، شاعر، ادیب، نویسنده، روزنامه‌نگار و سیاست‌مدار در شانزدهم آبان ۱۲۶۶ در مشهد به دنیا آمد. بهار در بهمن ۱۳۲۴ در کابینه قوام وزیر فرهنگ شد، اما وزارت او چند ماه بیش طول نکشید و استعفا کرد. محمدتقی بهار،  ردیف چپ، نفر دوم از سمت راست

منابع خبر
ملک‌الشعرای بهار در جلسه هیئت دولت؛ ۶۶ سال پیش / عکس شفاف -
ملک‌الشعرای بهار در جلسه هیأت دولت؛ ۶۶ سال پیش‌/ عکس آفتاب -