برگزاری سومین نشست تخصصی دوسالانه گرافیک جهان اسلام

سومين نشست تخصصي دوسالانه گرافيك جهان اسلام برگزار شد
خبرگزاری فارس
ایسکا نیوز -

به گزارش گروه فرهنگی هنری باشگاه خبرنگاران دانشجویی ایران "ایسکانیوز"،در نخستین سخنرانی این نشست «فرزاد ادیبی» طراح گرافیک، از پاساژ در تایپوگرافی ایرانی سخن گفت. وی با توصیف پاساژ در هنرهای تجسمی و تطبیق آن با عرصه‌هایی چون نوشتار، موسیقی، نگارگری و نقاشی ایرانی، طبیعت، معماری و شهرسازی، ادبیات و زبان، وسایل زندگی و ... در زندگی ایرانی از گذشته تاریخی تا امروز، این مفهوم را در گرافیک معاصر تحلیل کرد. وی با اشاراتی به پاساژ در میراث و سنت خوشنویسی اصیل و کهن ایران به ویژه در خطوط ثلث و نسخ، زاویه‌بندی‌ها، نقطه‌ها، دوایر، قوس‌ها، خطوط، غلظت، رقت‌ه و طرز قرار گرفتن سطور، ترکیب و تناسبات این خطوط را نمونه‌ای از پاساژ تعریف کرد. در ادامه کلهرنیا با ریشه‌یابی پدیده‌های عمده در فرهنگ و هنر ایران با نگاهی به تاریخ گفت: انسان ایرانی امروز متأسفانه یک توریست فرهنگی است و با همه ادعاها و تصورات، هنوز واقعیت‌ها را نمی‌شناسد و از اواخر صفویه این روند گسست از هویت و تاریخ خود آغاز شد.

"به گزارش گروه فرهنگی هنری باشگاه خبرنگاران دانشجویی ایران "ایسکانیوز"،در نخستین سخنرانی این نشست «فرزاد ادیبی» طراح گرافیک، از پاساژ در تایپوگرافی ایرانی سخن گفت"وی با ارائه مستنداتی از اسناد، نقوش، نقاشی‌ها و نگاره‌های ایرانی از متون تورفانی (مانوی) تا مکتب‌های هنری متأخر (از جمله صورالکواکب، عجایب‌المخلوقات، عجایب‌الحیوان، عقدنامه‌ها و ...) عنوان کرد: ایرانی با شناخت هستی‌شناسانه و بنیانی، راز و رمز‌های فکری خود را در آثار و اسنادی که به وجود آورده گنجانده و در هر اثری ما این اعتبار آئینی، معرفتی، اسطوره‌ای، هستی‌شناختی، معنوی، نشانه‌شناختی و دیگر عناصر را مشاهده می‌کنیم. وی آنگاه با بررسی ساختار کادر، ترکیب‌بندی، رنگ و مؤلفه ‌های زیبایی ‌شنـاسانه تجلیات این مفاهیم را در هنر ایران بررسی کرد و افزود: اگر ما واقعاً دغدغه هویت داریم باید همین‌ جا آن را جستجو کنیم، در همین سنت‌های نقاشی، نگارگری، خوشنویسی و ... ارزشگذاری رنگ‌ها در اسطوره‌های ما ریشه دارد، در نقاشی ما ملایمت و مدارا می‌بینید، ادامه جهان است نه ستیز و پرخاشگری و متفاوت بودن و به رخ کشیدن، نبودن پرسپکتیو دلیل ناشیگری هنرمند ما نبود. آنها اصول دقیق طراحی را شناخته بودند اما نمی‌خواستند مادی دیده شوند و از نظر انتزاع ذهن فراطبیعی می‌نگریستند. وی تأکید کرد: امروز اکثر هنرمندان ما بر اساس «یده‌پردازی» تولید هنری می‌کنند اما در گذشته این «جهان‌شناسی» بود که مبنای آفرینش هنری محسوب می‌شد.

سومین سخنرانی این نشست را حبیب صادقی دبیر دوسالانه‌های بین‌المللی گرافیک جهان اسلام ایراد کرد که موضوع آن گرافیک سیاسی جهان اسلام بود. وی با بزرگداشت یاد و خاطره استاد مرتضی ممیز که نقش اساسی در شکل‌گیری این حرکت جهانی و ماندگار داشت گفت: در نبود ممیز هم آثار نفیس و حضور او در این دوسالانه مشهود است و امیدواریم خواست او تحقق پیدا کند که می‌گفت ما دنبال یک شیوه گرافیک هستیم که کاملاً مربوط به تمدن و تفکر اسلامی ‌باشد، با ذهنیت خلاق طراحان رشد کند و هویت و شناسنامه‌ای درست مثل نگارگری با همه آن اصالت برای خود پیدا کند. وی در ادامه با اشاراتی به گرافیک سیاسی و نقد اجتماعی و اعتراض در گرافیک قرن بیستم به چرایی استمرار موضوع فلسطین در هر ۳ دوره دوسالانه پرداخت. صادقی سخن خود را با بیان این ضرورت به پایان برد که در فضای معاصر، باید مسائل سیاسی را هوشمندانه و با درک فراگیر و توأم با بیان خلاق، پدیده‌شناسی کرد تا بر اساس آن شاهد تجلی روایت‌هایی بدیع در دوسالانه‌ها باشیم. این نشست‌ها تا پایان کار دوسالانه جهان اسلام ادامه خواهد داشت.

منابع خبر
برگزاری سومین نشست تخصصی دوسالانه گرافیک جهان اسلام ایسکا نیوز -
سومین نشست تخصصی دوسالانه گرافیک جهان اسلام برگزار شد خبرگزاری فارس -