غیبت سرمربی و کاپیتان در تمرین شبیه به جنگ/کنایه بازیکنان و اروپایی شدن استقلال!/ گزارش تمرین استقلال

محل عجیب تمرین استقلال! +عکس
فردا
ورزش ۳ -

خبرگزاری فارس: تمرین امروز تیم استقلال در حالی از ساعت ١٦ آغاز شده است که محل تمرین این تیم شبیه به جبهه های جنگ شده است.

هنگامی که فرزاد مجیدی وارد زمین شد خبرنگاران با کنایه از وی پرسیدند که شما دستور دادید زمین را به این شکل در بیاورند که مجیدی با خنده گفت:جنگ است دیگر خودتان که می بینید!

منابع خبر
محل عجیب تمرین استقلال! +عکس فردا -
محل تمرین استقلال شبیه جبهه های جنگ!+ عکس خبرگزاری فارس -
عکس |شباهت محل تمرین استقلال به جبهه جنگ! پارس فوتبال -
محل تمرین استقلال چیزی شبیه میدان جنگ! تابناک -