عراق در نشست سازش در بحرین شرکت نمی کند

خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۲۲ خرداد ۱۳۹۸

بغداد. - ایرنا - وزارت امور خارجه عراق به طور رسمی ضمن مخالفت با معامله قرن تاکید کرد که در نشست بحرین شرکت نخواهد کرد

منابع خبر
عراق در نشست سازش در بحرین شرکت نمی کند خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۲۲ خرداد ۱۳۹۸