محور کرج _چالوس دو طرفه شد

فردا -

رئیس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک راهور ناجا از دو طرفه شدن محور کرج _. چالوس خبر داد

منابع خبر
محور کرج _چالوس دو طرفه شد فردا -