محور کرج _چالوس دو طرفه شد

فردا - ۱۵ فروردین ۱۳۹۸

رئیس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک راهور ناجا از دو طرفه شدن محور کرج _. چالوس خبر داد

منابع خبر
محور کرج _چالوس دو طرفه شد فردا - ۱۵ فروردین ۱۳۹۸