دستگاه قضایی با قدرت از رونق تولید حمایت می‌کند

خبرگزاری میزان -

رییس کل دادگستری استان زنجان با بیان اینکه دستگاه قضایی با قدرت از رونق تولید حمایت می‌کند بر مبارزه با فساد اقتصادی تاکید کرد

منابع خبر
دستگاه قضایی با قدرت از رونق تولید حمایت می‌کند خبرگزاری میزان -