فرانسه به فروش سلاح به عربستان ادامه می دهد

جهان نیوز -

وزیر دفاع فرانسه، از ورود یک کشتی باری عربستانی برای بارگیری سلاح‌های فرانسوی خبر داد وی به ماهیت و نوع این سلاح‌ها اشاره‌ای نکرد

منابع خبر
فرانسه به فروش سلاح به عربستان ادامه می دهد جهان نیوز -