سیدجواد هاشمی: ورود "اخراجی ها" به عرصه سیاسی را نمی پسندم

عصر ایران - ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۰

بازیگر سریال اخراجی های ۱و۲و۳ در گفت وگو با مجله راه زندگی گفت:*از اخراجی های ۱و۲ بیشتر راضی بودم و مضمون و محتوایش را بیشتر می پسندم.*اخراجی ها به دلیل طرح مسائل نو و رسیدن به خطوط جذاب مخاطب پسند و گاهی زدن حرف دل عامه مردم پرمخاطب شده است.*در حال حاضر ورود اخراجی ها به عرصه سیاست را نمی پسندم.*اگر اخراجی ها ۴ سیاست زده باشد، شاید در آن بازی نکنم

منابع خبر