سنگینی بارِ سفر به مازندران در تعطیلات بر گرُده اورژانس

خبرگزاری جمهوری اسلامی -

ساری – ایرنا – اورژانس مازندران اعلام کرد که تعطیلات چهار روزه پنجم تا نهم تیر ماه در این استان گردشگر پذیر بیش از ۶۰۰ مصدوم تصادفی داشت

منابع خبر
سنگینی بارِ سفر به مازندران در تعطیلات بر گرُده اورژانس خبرگزاری جمهوری اسلامی -