شهرهای آمریکا شاهد تظاهرات های ضد «ترامپ»

شهرهای آمریکا شاهد تظاهرات های ضد «ترامپ»
خدمت
خدمت -

به گزارش خدمت؛ مهر به نقل ازسی ان ان نوشت: مخالفان پیروزی «دونالد ترامپ» در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا برای دومین شب متوالی در شهرهای مختلف آمریکا به خیابان ها ریختند.

درگیری ها در اورگان و پورتلند از سوی پلیس غیر قانونی اعلام شده بطوریکه این اعتراضات به اعتقاد پلیس در حال تبدیل شدن به رفتارهای مجرمانه و خطرناک از سوی معترضان است.

در این مناطق پلیس برای متفرق کردن مردم از مهمات کمتر خطرناک علیه سلامتی شهروندان استفاده کرده و معترضان نیز با پرتاب وسایلی به سمت پلیس به خودروهای پلیس آسیب رسانده اند.

اعتراضات در فیلادرفیلا و میناپولیس مسالمت آمیز گزارش شده است.

همچنین مایکل مور مستند ساز آمریکایی نیز به جمع معترضان در اطراف برج ترامپ در نیویورک پیوسته است

منابع خبر
شهرهای آمریکا شاهد تظاهرات های ضد «ترامپ» خدمت -