مناقشه ترکیه و آمریکا بر سر معامله تسلیحاتی با روسیه

صدای آلمان -

ترکیه مایل به خرید سامانه دفاع ضدهوایی اس-۴۰۰ از روسیه است. در عین حال، ترکیه خواستار دریافت جنگنده‌های آمریکایی اف-۳۵ است. آمریکا نگران است که فروش این جنگنده‌ها باعث دسترسی روسیه به اطلاعات حساس این جنگنده‌ها گردد

منابع خبر
مناقشه ترکیه و آمریکا بر سر معامله تسلیحاتی با روسیه صدای آلمان -