پدر رهبر معظم انقلاب (عکس)

پدر رهبر معظم انقلاب (عکس)

عصر ایران
آفتاب - ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۱

آیت الله سیدجواد خامنه ای پدر مقام معظم رهبری در تیرماه ۱۳۶۵ درگذشت.

منابع خبر
پدر رهبر معظم انقلاب (عکس) فرهیختگان - ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۱
پدر رهبر معظم انقلاب (عکس) عصر ایران - ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۱
پدر رهبر معظم انقلاب (عکس) آفتاب - ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۱