گزارش حاجی بابایی به روحانی

دیدار حاجی بابایی با روحانی (عکس)

عصر ایران
آفتاب - ۶ تیر ۱۳۹۲
منابع خبر
دیدار حاجی بابایی با روحانی (عکس) عصر ایران - ۶ تیر ۱۳۹۲