استخدام فارسی زبانان در وزارت دفاع آمریکا

فردا - ۵ مهر ۱۳۹۳

فارس: وزارت دفاع آمریکا بر اساس برنامه‌ای جذب متخصصان ویژه قصد دارد تا مهاجرین غیرقانونی فارسی زبان را به استخدام خود درآورد.

بر اساس سیاست جدید وزارت دفاع آمریکا این کشور درصدد کاهش فشار بر مهاجران غیرقانونی و ایجاد شرایطی برای جذب آن‌ها در دولت می‌باشد.

بر اساس این گزارش، وزارت دفاع آمریکا قصد دارد تا با تغییر وضعیت اقامتی اسکان مهاجران غیر قانونی، آن‌ها را به جذب خود در آورد.

بر اساس این طرح وزرات دفاع آمریکا خواهان بکارگیری مهاجران فارس، عرب، چینی و پشتو برآمده است. پنتاگون قصد دارد تا از این مهاجران در سمت‌های کلیدی و تخصصی استفاده نماید.

گفتنی است،این برنامه وزارت دفاع آمریکا «MAVNI» نام دارد

منابع خبر