ورود دادستان کل کشور به فاجعه منا

جهان نیوز -

معاون دادستان کل کشور از پیگیری دادستان کل کشور به استناد ماده ۲۹۰ قانون آیین دادرسی کیفری در مورد حادثه تلخ و ناگوار منا خبر داد.

منابع خبر
دادستان کل کشور به موضوع فاجعه منا ورود کرد خبرگزاری فارس -
ورود دادستان کل کشور به فاجعه منا جهان نیوز -
ورود دادستان کل کشور به موضوع فاجعه منا فردا -
ورود دادستان کل کشور به موضوع فاجعه منا آفتاب -