موج سوم بیداری اسلامی آغاز شده است

فردا - ۲۱ بهمن ۱۳۹۰

ایسنا: محمدباقر خرمشاد عصر جمعه طی سخنانی در نشست بیداری اسلامی، با اشاره به موضوع «بیداری اسلامی، دیروز، امروز، فردا»، تصریح کرد: زمانی که سید جمال‌الدین برای اولین بار تلاش کرد به نام اسلام، سلاطین و امت اسلامی را در جهان اسلام بیدار کند و خواب عمیق مسلمانان را بعد از افول تدریجی تمدن اسلامی که باعث عقب‌ماندگی آنان در مقابله با تمدن نوظهور و غارتگر غرب بود، بر هم بزند.

وی ادامه داد: سید جمال به عنوان یک بیدارگر اسلامی برای چاره‌جویی وضع نامطلوب امروز، مسلمانان را به هشت اصل دعوت کرد که عبارت بودند از مبارزه با استبداد و خودکامگی مستبدان، لزوم آشنایی با علوم و فنون جدید و مجهز شدن جهان اسلام به آنها، بازگشت به اسلام اولیه، لزوم ایمان و اعتقاد به مکتب اسلام، مبارزه با استعمار خارجی، ضرورت اتحاد جهان اسلام، لزوم احیای فریضه جهاد در جوامع اسلامی و روح مبارزه و همچنین مبارزه با خودباختگی در برابر غرب.

رییس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی اظهار کرد: با انقلاب اسلامی ایران موج اول بیداری اسلامی که سید جمال شروع کرده بود پایان یافت و موج دوم با رویکرد عقلی شروع شد. نکته‌ مهم در انقلاب اسلامی، تشکیل یک حکومت اسلامی بود که الگویی جدید با ریشه‌های گذشته برای پاسخگویی به نیازهای امروز محسوب می‌شد؛ به طوری که انقلاب کنونی با آنچه که سید جمال‌الدین آرزو می‌کرد مطابقت دارد و همان چیزی است که او می‌خواست.

خرمشاد با بیان اینکه انقلاب اسلامی خود را موظف به خدمت به تمام جهان اسلام می‌داند، خاطرنشان کرد: الگوی سیاست داخلی انقلاب اسلامی، اصولگرا و دین‌گرا بود و در اقتصاد، شعار خودکفایی و خودباوری را پیش گرفت و شهادت را الگوی عملی خود ساخت.

وی با تاکید بر اینکه آنچه امروز در جهان اسلام شاهد هستیم آغاز موج سوم بیداری اسلامی است که همان اصول هشت‌گانه سید جمال را الگوی خود قرار داده است، خاطرنشان کرد: جهان اسلام در حال پوست انداختن است و وارد فاز جدیدی از بیداری می‌شود و جهان غرب هم وارد یک بحران جدید می‌شود. باید بیداری اسلامی امروز به یک بلوک مقتدر تبدیل شود تا بتواند پویا باقی بماند.

منابع خبر