رزمایش نیروی زمینی در شمال غرب کشور

خبرگزاری میزان - ۹ روز قبل

رزمایش غیر مترقبه نیروی زمینی ارتش با حضور امیر سرلشکر موسوی در شمال غرب کشور آغاز شد

منابع خبر
رزمایش نیروی زمینی در شمال غرب کشور خبرگزاری میزان - ۹ روز قبل