ادامه افزایش قیمت زمین و مسکن و مواد غذائی در ایران

صدای آلمان -

به گزارش مرکز آمار ایران قیمت متوسط فروش هر متر زمین در تهران نسبت به فصل مشابه سال قبل ۱ / ۱۵۷ درصد افزایش داشته است. بانک مرکزی هم فهرست گرانی ۴۲ قلم کالای اساسی مورد نیاز مردم در هفته ایتدایی تیرماه را منتشر کرده است

منابع خبر
ادامه افزایش قیمت زمین و مسکن و مواد غذائی در ایران صدای آلمان -
افزایش قیمت مسکن مهر در پردیس جهان نیوز -
افزایش قیمت مسکن مهر در پردیس فردا -
ادامه افزایش قیمت زمین و مسکن و مواد غذائی در ایران انقلاب اسلامی -