پلمپ ۵۰ شرکت هرمی و دستگیری هزار نفر از اعضای آنها در تهران

پلمپ 50 شرکت هرمی و دستگیری هزار نفر از اعضای آنها در تهران
آفتاب
خبر آنلاین -

جامعه > قضایی  - مهر نوشت: نیروهای حفاظت اطلاعات و نیروی انتظامی عصر یکشنبه طی یک عملیات ضربتی ۵۰ محل فعالیت شرکتهای هرمی در تهران را پلمپ و هزار نفر از اعضای آنها را دستگیر کردند.  نیروهای حفاظت اطلاعات و نیروی انتظامی تهران در پی شناسایی تعدادی از  زیرشاخه های شرکتهای هرمی در یک عملیات ضربتی با حضور خبرنگاران هزار نفر از این افراد را دستگیر کردند. بر اساس این گزارش، این هزار نفر که در ۵۰ خانه تیمی در حوالی منطقه سعادت آباد تهران متمرکز بودند دستگیر و تمامی اسناد و مدارک آنها مبنی بر فعالیت در شرکتهای هرمی ثبت و ضبط شد.  یکی از این شرکتهای هرمی اقدام به جذب افراد شهرستانی کرده و با آموزشهای متوالی آنها را مجاب به پرداخت ۸.۵ میلیون تومان برای عضویت در شرکت هرمی "کیو آی" ترغیب می کرده است. این شرکت به اعضای خود وعده داده که در ازای این ۸.۵ میلیون تومان آنها را هرسال یک هفته به هر کدام از ۱۳۰ کشوری که معرفی کرده ببرد.

"جامعه > قضایی  - مهر نوشت: نیروهای حفاظت اطلاعات و نیروی انتظامی عصر یکشنبه طی یک عملیات ضربتی ۵۰ محل فعالیت شرکتهای هرمی در تهران را پلمپ و هزار نفر از اعضای آنها را دستگیر کردند"تمامی زیرشاخه های شرکت هرمی "کیو آی" امشب پس از ثبت اطلاعات به زندان اوین منتقل می شوند.  ۴۴

منابع خبر
پلمپ ۵۰ شرکت هرمی و دستگیری هزار نفر از اعضای آنها در تهران خبر آنلاین -
پلمپ ۵۰ شرکت هرمی و دستگیری هزار نفر از اعضای آنها در تهران خبر آنلاین -
پلمپ ۵۰ شرکت هرمی و دستگیری هزار نفر شفاف -
پلمپ ۵۰ شرکت هرمی و دستگیری هزار نفر عصر ایران -
پلمپ ۵۰ شرکت هرمی و دستگیری هزار نفر از اعضای آنها در تهران خبرگزاری مهر -