برنامه بهارستانی‌ها برای فشار به کنگره آمریکا به منظور عدم صدور مجوز حمله به سوریه

خبرگزاری فارس - ۱۲ شهریور ۱۳۹۲

عضو هیئت رئیسه فراکسیون اصولگرایان مجلس گفت: فراکسیون اصولگرایان با بررسی مسائل سوریه بر آن شد تا خانه ملت، با تحت فشار قرار دادن کنگره آمریکا، نمایندگان مجلس این کشور را از صدور مجوز برای حمله به سوریه باز دارد

منابع خبر