«دولت مجارستان به سیاست ترویج نفرت از پناهجویان پایان دهد»

 سازمان ملل متحد: دولت مجارستان به سیاست ترویج نفرت از پناهجویان پایان دهد
پیک ایران
رادیو کوچه - ۱ دی ۱۳۹۴

سازمان‌ها و نهادهای بین‌المللی از دولت مجارستان خواسته‌اند تا به سیاست‌های ترویج نفرت از پناهجویان پایان دهد. این نهادها از تبلیغات دولت مجارستان در ارتباط دادن مهاجرت با تروریسم انتقاد کرده‌اند. پیام‌های ضد مهاجران به […]

منابع خبر