اعتبار و احترام به پاسپورت ایرانی بازگشت!

اعتراض روشنفکران به ترامپ به معنای سرعقل آمدن آنها نیست/ برای بازگشت عزت به پاسپورت ایرانی باید نگاه به درون داشته باشیم
خبرگزاری فارس
جهان نیوز - ۱۰ بهمن ۱۳۹۵

قرار بود دولت یازدهم با تاکتیک دیپلماسی ضمن بهبود وضعیت اقتصادی، ارزش گذرنامه ایرانی را ارتقا دهد. اما با گذشت سه سال نه تنها این وعده محقق نشد بلکه عدم پاسخ مناسب در برابر کشورهای معاند جایگاه آن را تنزل داد.

منابع خبر
اعتبار و احترام به پاسپورت ایرانی بازگشت! خبرگزاری دانشجو - ۱۰ بهمن ۱۳۹۵