مادر امید کوکبی در نامه‌ای به رهبر ایران خواهان آزادی فرزندش شد

نامه مادر نابغه فیزیک به رهبری: جای امید کوکبی در دانشگاه است یا گوشه زندان؟
کلمه
رادیو زمانه -

امید کوکبی، دانشجوی رشته فیزیک اتمی دانشگاه‌ تگزاس آمریکا به ۱۰ سال حبس به اتهام «ارتباط با دول متخاصم» محکوم شد.

منابع خبر
مادر امید کوکبی در نامه‌ای به رهبر ایران خواهان آزادی فرزندش شد رادیو زمانه -