باید برای صدور مجوز ساخت در باغات خط قرمزی قائل شویم

خبرگزاری میزان - ۲۳ اسفند ۱۳۹۷

رئیس کمیته محیط زیست و خدمت شهری شورای شهر تهران تاکید کرد: در محیط زیست برای مناطقی که باید حفاظت شوند، مرز و حدودی کشیده می‌شود و درباره باغات نیز باید مرزی قائل شویم

منابع خبر