سفیر کوبا در ایران: سعی می کنیم با وجود ترامپ رابطه با آمریکا را حفظ کنیم

عصر ایران - ۸ آذر ۱۳۹۵
منابع خبر