یک شهید مدافع حرم که روی سپاه و سپاهی تعصب فراوانی داشت

خبرگزاری میزان -

از آرزوهایش بود که تحصیلاتش در مقطع کارشناسی ارشد را به سپاه برود. خوشش نمی‌آمد که سپاه را به عنوان شغل معرفی کنند و روی سپاه و سپاهی تعصب داشت. اگر کسی در سپاه می‌خواست استخدام شود، تشویقش می کرد و اگر کمکی بود، دریغ نمی‌کرد

منابع خبر
یک شهید مدافع حرم که روی سپاه و سپاهی تعصب فراوانی داشت خبرگزاری میزان -