علت احتمالی حادثه غم انگیز «منا» مشخص شد

تصاویر جدید از حادثه غم انگیز منا
فردا
تابناک -

روزنامه الدیار در مطلبی به پرده داری از علت حادثه منا می پردازد. الدیار در این گزارش می نویسد:نمقام های سعودی خبر عبور خودروی یکی از سران این کشور از منطقه "مشعر منا" را که به کشته شدن صدها تن از حجاج منجر شد رد می کنند اما حقیقت امر این است که خودروی "محمد بن سلمان" جانشین ولیعهد و

منابع خبر
تصاویر جدید از حادثه غم انگیز منا فردا -
علت احتمالی حادثه غم انگیز «منا» مشخص شد تابناک -
تصاویر جدید از حادثه غم انگیز منا آفتاب -