جلسات فنی مربیان تیم ملی منظم برگزار می شود

ایلنا - ۱۷ تیر ۱۳۹۰

جلسه های فنی سرمربی و مربیان تیم ملی فوتبال ایران در اردوی اتریش همه روزه بطور منظم برگزار می شود. ایلنا: جلسه های فنی سرمربی و مربیان تیم ملی فوتبال ایران در اردوی اتریش همه روزه بطور منظم برگزار می شود. به گزارش ایلنا، در این جلسات کارلوس کی روش بهمراه رنه سیمویز، امید نمازی، دن گاسپار و میک مک درموت روزی یک یا دو بار فیلم های مربوط به تمرینات و دیدارهای تدارکاتی تیم را مرور کرده و آنها را مورد بحث و بررسی قرار می دهند. این جلسه ها که گاهی عباس ترابیان سرپرست تیم ملی نیز در آن حضور می یابد، به آنالیز تمرینات و مسابقات و بررسی دقیق کار بازیکنان و مباحث فنی تیم ملی اختصاص دارد و گاهی بیش از دو ساعت بطول می انجامد. تمرین ها و دیدارهای تدارکاتی تیم ملی در اردوی اتریش در غیاب مهرداد خانبان آنالیزور تیم که در این سفر همراه تیم نیست، توسط کمال سیف یکی از اعضای کادر تیم ملی بطور دقیق فیلمبرداری می شود.

پایان پیام

منابع خبر
جلسات فنی مربیان تیم ملی در اردوی اتریش واحد مرکزی خبر - ۱۷ تیر ۱۳۹۰