عکس/اولین شهر دایره​ای ایران

عکس/اولین شهر دایره​ای ایران
فردا
فردا -

شهر گور اولین شهر دایره‌ای در ایران و یکی از نخستین شهرهای دایره ای در جهان نیز محسوب می شود که در نزدیکی فیروزآباد فارس واقع شده است.

منابع خبر
اولین شهر دایره​ای ایران جهان نیوز -
عکس/اولین شهر دایره​ای ایران فردا -