نماز جمعه امروز تهران/تصاویر

نماز جمعه امروز تهران/تصاویر

فردا
فردا - ۲۱ فروردین ۱۳۹۴منابع خبر
نماز جمعه امروز تهران/تصاویر فردا - ۲۱ فروردین ۱۳۹۴
نماز جمعه تهران / عکس: محمدعلی گل‌خواه باشگاه خبرنگاران - ۲۱ فروردین ۱۳۹۴