پیامد اخراج مهره جنگ طلب آمریکا برای ایران چیست

خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۸ روز قبل

تهران- ایرنا- اخراج جان بولتون مهمترین خبر چند روز گذشته در آمریکا و شاید سیاست بین الملل بود. سیاستمداری تندرو که مدام بر طبل جنگ می‌کوبید و خواستار فروپاشی حکومت‌های مخالف آمریکا بود، دیروز با حکم ترامپ از کار برکنار شد

منابع خبر
پیامد اخراج مهره جنگ طلب آمریکا برای ایران چیست خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۸ روز قبل