بان‌کی‌مون: اجلاس نم نشان دهنده پیشگامی ایران است

امامی کاشانی: اجلاس نم بافته‌ها و تافته‌های غرب را به هم زد
آفتاب
فردا - ۱۰ شهریور ۱۳۹۱

فارس: دبیرکل سازمان ملل متحد اعلام کرد که اجلاس نم فرصت بسیار مهمی برای ایران و باعث ارتقای جایگاه سیاسی ایران در عرصه بین‌المللی بود و نشان دهنده پیشگامی و رهبری ایران است

منابع خبر
مرسی در اجلاس نم ناپخته عمل کرد جهان نیوز - ۱۰ شهریور ۱۳۹۱