عدالت آموزشی در مدرسه‌ها اجرا شود

خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۶ روز قبل

بوشهر- ایرنا- معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار بوشهر گفت: با نگاه عدالت آموزشی فاصله مدرسه‌ها باید از نظر امکانات و تجهیزات کاهش یابد

منابع خبر
عدالت آموزشی در مدرسه‌ها اجرا شود خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۶ روز قبل