اسیدپاشی به یک وکیل دادگستری در یوسف آباد تهران

هرانا -

خبرگزاری هرانا – طی هفته گذشته یک وکیل دادگستری با ورود چند نفر به دفترش واقع در یوسف آباد تهران مورد اسیدپاشی قرار گرفت و برای درمان به . . .

نوشته اسیدپاشی به یک وکیل دادگستری در یوسف آباد تهران اولین بار در خبرگزاری هرانا پدیدار شد.

منابع خبر
اسیدپاشی به یک وکیل دادگستری در یوسف آباد تهران هرانا -