۳۵۰ انشعاب غیر مجاز آب در روستاهای شهرستان ری جمع آوری شد

خبرگزاری جمهوری اسلامی -

شهرری - ایرنا - مدیر آب و فاضلاب روستایی شهرستان ری گفت: ۱۳۰ انشعاب غیر مجاز از ابتدای سالجاری تاکنون در روستاهای قلعه نو، فشافویه و کهریزک جمع آوری و ساماندهی شد

منابع خبر
۳۵۰ انشعاب غیر مجاز آب در روستاهای شهرستان ری جمع آوری شد خبرگزاری جمهوری اسلامی -