۳۵۰ انشعاب غیر مجاز آب در روستاهای شهرستان ری جمع آوری شد

خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۱۰ تیر ۱۳۹۸

شهرری - ایرنا - مدیر آب و فاضلاب روستایی شهرستان ری گفت: ۱۳۰ انشعاب غیر مجاز از ابتدای سالجاری تاکنون در روستاهای قلعه نو، فشافویه و کهریزک جمع آوری و ساماندهی شد

منابع خبر