تعظیم پزشکان به یک مرده!

جهان نیوز - ۲۳ مهر ۱۳۹۳

پزشکان چینی به بیمار ۱۱ ساله تومور مغزی که قبل از مرگ با اهدای اعضای بدنش باعث نجات چندین بیمار دیگر شده است، تعظیم می کنند.

منابع خبر
تعظیم پزشکان به یک مرده! جهان نیوز - ۲۳ مهر ۱۳۹۳