ساکنان جولان بر هویت سوری خود تاکید کردند

ساکنان جولان بر هویت سوری خود تاکید کردند
خبرگزاری جمهوری اسلامی
خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۲۱ تیر ۱۳۹۶

ساکنان جولان بر هویت سوری خود تاکید کردند دمشق - ایرنا - ساکنان جولان اشغالی روز پنجشنبه در بیانیه ای بر هویت سوری خود تاکید و تصمیم رژیم صهیونیستی برای برگزاری انتخابات در این منطقه را محکوم کردند.

به گزارش ایرنا، ساکنان جولان اشغالی سوریه در این بیانیه تصمیم رژیم صهیونیستی برای برگزاری انتخابات شوراهای محلی در روستاهای مجدل الشمس، مسعده، عین قنیه و بقعاثا را محکوم کردند.آنها این اقدام رژیم صهیونیستی را تلاشی برای فتنه پراکنی و ایجاد تفرقه در جامعه و مشغول کردن آن به درگیری های داخلی به منظور آسان تر شدن اجرای طرح های یهودی سازی دانستند.ساکنان جولان اشغالی تاکید کردند که وحدت ملی تنها ضامن حفظ دستاوردهای این جامعه و هویت سوری آن است و کسانی که این تصمیم صهیونیست ها را بپذیرند، از جامعه سوریه خارج شده و به اصول و ارزش های ملی آسیب رسانده اند.رژیم صهیونیستی هفته گذشته از تصمیم برای برگزاری انتخابات موسوم به 'شوراهای محلی' در جولان اشغالی پرده برداشت.وزارت امورخارجه سوریه شنبه شب در نامه ای به دبیرکل سازمان ملل متحد و رئیس شورای امنیت اعلام کرد که تصمیم رژیم صهیونیستی برای برگزاری انتخابات داخلی در بلندی های جولان سوریه مردود و این اقدام نقض آشکار قوانین بین المللی به شمار می رود.رژیم صهیونیستی از سال ۱۹۶۷حدود یکهزار و ۲۰۰ کیلومتر مربع از خاک سوریه در بلندی‌های جولان را اشغال کرده است.۵۱۰ کیلومتر مربع از بلندی های جولان نیز تحت حاکمیت سوریه قرار دارد. ۶۱۱۶ ** شبس ۱۵۷۴ ** انتشار دهنده: محسن تهوری

منابع خبر
ساکنان جولان بر هویت سوری خود تاکید کردند خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۲۱ تیر ۱۳۹۶