عکس/ صفحه اول روزنامه ها، دوشنبه ۶ مهر، ۲۸ سپتامبر (به روز شد)

عکس/ صفحه اول روزنامه ها، دوشنبه 6 مهر، 28 سپتامبر (به روز شد)

پیک ایران
پیک ایران - ۵ مهر ۱۳۹۴منابع خبر
صفحه اول روزنامه های ایران (عکس) عصر ایران - ۵ مهر ۱۳۹۴