عکس/ صفحه اول روزنامه ها، دوشنبه ۶ مهر، ۲۸ سپتامبر (به روز شد)

عکس/ صفحه اول روزنامه ها، دوشنبه 6 مهر، 28 سپتامبر (به روز شد)

پیک ایران
پیک ایران -منابع خبر
عکس/ صفحه اول روزنامه ها، یکشنبه ۵ مهر، ۲۷ سپتامبر (به روز شد) پیک ایران -
عکس/ صفحه اول روزنامه ها، دوشنبه ۶ مهر، ۲۸ سپتامبر (به روز شد) پیک ایران -
صفحه اول روزنامه های ایران (عکس) عصر ایران -